Utenriksdepartementet og Finanstilsynet publiserer veiledning om frysbestemmelsene

Formålet med veilederen er å gi informasjon som skal gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene i det norske regelverket som bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU.

Finanstilsynet

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 24. juni 2016.

Færre hvitvaskingsmeldinger til ØKOKRIM i 2015 – banker og pengeoverføringsselskaper med størst nedgang

Rapporteringen i 2015 sank med 19 % sammenlignet med 2014. Nedgangen skyldes lavere rapportering fra de to største gruppene rapporteringspliktige, bank og betalingsformidling.

ØKOKRIM