Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 21. juli 2016.

Finanstilsynet

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 15. juli 2016.

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet publiserer veiledning om frysbestemmelsene

Formålet med veilederen er å gi informasjon som skal gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene i det norske regelverket som bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU.

Finanstilsynet