Hvitvaskingskonferansen 2017 - Hold av datoen

Årets konferanse arrangeres 9.-10. november på Sundvolden. Endelig invitasjon med agenda og påmelding sendes ut og publiseres i løpet av september.

ØKOKRIM

Indikatorer på hvitvasking

Oppdaterte indikatorlister for de rapporteringspliktige er ferdigstilt, og formidlet til bransjeorganisasjonene.

ØKOKRIM