Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 12. mai 2016.

Finanstilsynet

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 27. april 2016.

Færre hvitvaskingsmeldinger til ØKOKRIM i 2015 – banker og pengeoverføringsselskaper med størst nedgang

Rapporteringen i 2015 sank med 19 % sammenlignet med 2014. Nedgangen skyldes lavere rapportering fra de to største gruppene rapporteringspliktige, bank og betalingsformidling.

ØKOKRIM