Indikatorer på hvitvasking

Oppdatert indikatoroversikt er under utarbeidelse. 

ØKOKRIM

Oppdaterte lister fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 9. september 2016.

Oppdatert liste fra sanksjonskomiteen

Oppdateringer i FNs konsoliderte liste med oversikt over personer og enheter som omfattes av FNs sanksjoner, 30. august 2016.