Hvitvaskingskonferansen 2017 - Hold av datoen

Årets konferanse arrangeres 9.-10. november på Sundvolden. Endelig invitasjon med agenda og påmelding sendes ut og publiseres i løpet av september.

ØKOKRIM

Indikatorer på hvitvasking

Oppdaterte indikatorlister for de rapporteringspliktige er ferdigstilt, og formidlet til bransjeorganisasjonene.

ØKOKRIM

Indikatorer på hvitvasking

Oppdaterte indikatorlister er ferdigstilte og formidlet til bransjeorganisasjoene.

ØKOKRIM