Oppdatert veileder om frysbestemmelsene

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene. Veilederen ble publisert i juni 2016 og skal gjøre det enklere å forstå de finansielle sanksjonene som norske aktører må forholde seg til. 

Finanstilsynet

Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

Regjeringen har i dag publisert ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering.

Hvitvaskingskonferansen 2017 - påmelding

Skattedirektør Hans Christian Holte åpner årets hvitvaskingskonferanse med et foredrag om skatt og hvitvasking. Kjell Grandhagen, tidligere sjef for Etterretningstjenesten avslutter konferansen med et foredrag om aktuelle geopolitiske utfordringer vi står overfor. Hvitvaskingskonferansen 2017 arrangeres 9. og 10. november på Sundvolden hotell. 

Finanstilsynet og ØKOKRIM