Oppdatert veileder om frysbestemmelsene

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet har oppdatert veilederen om frysbestemmelsene. Veilederen ble publisert i juni 2016 og skal gjøre det enklere å forstå de finansielle sanksjonene som norske aktører må forholde seg til. 

Finanstilsynet

Ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering

Regjeringen har i dag publisert ny risikovurdering av hvitvasking og terrorfinansiering.

Indikatorer på hvitvasking

Oppdaterte indikatorlister for de rapporteringspliktige er ferdigstilt, og formidlet til bransjeorganisasjonene.

ØKOKRIM