Linje

Autoriserte regnskapsføreres rapportering etter hvitvaskingsloven – en naturlig del av jobben

ØKOKRIM 23.02.2009

Autoriserte regnskapsførere har nå vært rapporteringspliktige i fem år. Selv om antallet rapporter er økende, synes det fortsatt å være en del ”å gå på”.

Ved ØKOKRIM fanger vi opp ulike signaler fra de rapporteringspliktige, også fra regnskapsførerne. Noen gir uttrykk for en positiv innstilling til at regnskapsførerne gjennom hvitvaskingsloven har fått mulighet til å ”si fra” til myndighetene og gjennom dette være med på å bekjempe kriminalitet. Andre gir uttrykk for at pliktene etter hvitvaskingsloven er en byrde man godt kunne klart seg uten.