Linje

Derfor må finansnæringen stille spørsmål

Finanstilsynet 15.04.2010

Informasjonsskriv til kunder av banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, finansieringsselskaper mv. utarbeidet av Finansnæringens Fellesorganisasjon, Finansieringsselskapenes Forening, Verdipapirfondenes Forening, Norges Fondsmeglerforbund og Finanstilsynet i fellesskap.