Linje

EFEs årsrapport 2009

ØKOKRIM 20.04.2010

EFEs årsrapport for 2009 er publisert.

Årsrapporten viser at EFE aldri har videreformidlet mer etterretningsinformasjon til politi og øvrige kontrollmyndigheter enn i 2009. Antallet registrerte MT-rapporter sank imidlertid med ca 30 %. Dette skyldes hovedsakelig at at EFE har vært opptatt av å få en riktigere struktur på rapporteringen. Blant annet har dette medført at enkeltstående transaksjoner som tidligere ble registrert som egne MT-rapporter nå går inn som vedlegg til den aktuelle transaksjonen eller objektet som rapporteres.

 

Årsrapporten kan lastes ned her.

 (pdf)