Linje

FATFs 40 anbefalinger

Finanstilsynet og ØKOKRIM 14.03.2014

FATFs 40 anbefalinger gir retningslinjer for hvordan medlemslandene bør innrette sine hvitvaskingsregimer og oppfattes som den globale standarden for hvordan dette implementeres.