Linje

Hvitvaskingsnytt

29.10.2007

Økokrim ved Enheten for finansiell etterretning har tidligere utgitt nyhetsbladet "Hvitvaskingsnytt", med informasjon om rettsavgjørelser, hvitvaskingstrender, nyheter osv. til rapporteringspliktige og kontrollmyndigheter. Nyhetsbladet gis ikke lenger ut og erstattes av hvitvasking.no. Gamle utgaver av hvitvaskingsnytt er imidlertid fortsatt tilgjengelig.

Tidligere utgaver av hvitvaskingsnytt:

2006                                             2005

HV-nytt 4 2006                             HV-nytt 4 2005

HV-nytt 3 2006                             HV-nytt 3 2005    

HV-nytt 2 2006                             HV-nytt 2 2005

HV-nytt 1 2006                             HV-nytt 1 2005