Linje

ØKOKRIMs årsrapport 2013

ØKOKRIM 07.03.2014

ØKOKRIM er 25 år i 2014. Årsrapporten for 2013 markerer dette ved å trekke historiske linjer som både omhandler det ordinære straffesaksarbeidet og den finansielle etterretningen som er gjort i årene siden opprettelsen. 

Årsrapporten omhandler naturligvis også virksomheten i 2013. MT-rapporteringen viser samlet sett en liten stigning fra 4069 i 2012 til 4272. Årsrapporten antar imidlertid at det er mange mistenkelige transaksjoner som forblir rapporterte. Det vises blant annet til at mindre banker rapporterer oftere enn langt større banker og at enkelte bankers rapportering synker dramatisk uten at foreligger gode forklaringer på det. ØKOKRIM er av den generelle oppfatning at det er en ujevn grad av kunnskap om og ressursbruk på hvitvaskingsarbeid hos de rapporteringspliktige. Forsikringsbransjens rapportering har økt med ca. 20 % i 2013, mens rapporteringen fra revisorer har fortsatt å synke, noe som antas å sammenheng med bortfallet av revisjonsplikt for bedrifter med omsetning under fem millioner kroner.

 

Rapporten kan også lastes ned på norsk og engelsk.