Linje

ØKOKRIMs trendrapport 2007

ØKOKRIM 30.10.2007

ØKOKRIMs trendrapport 2007 skildrer kriminaliteten innen områdene økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Nytt i år er et kapittel der vi peker på utfordringer som relaterer seg til nettverk og samfunnsstrukturer som går på tvers av politiets tradisjonelle inndeling i ulike kriminalitetsområder/sektorer. Vi summerer også opp utfordringer som relaterer seg til de ulike kriminalitetsområdene til slutt i hvert av kapitlene.

Les hele rapporten: ØKOKRIMs trendrapport 2007