Linje

ØKOKRIMs trendrapport 2008 - 2009

ØKOKRIM 07.11.2008

ØKOKRIMs trendrapport 2008 skildrer som vanlig kriminaliteten innen områdene økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet. Nytt i år er et kapittel om faktorer som fremmer eller hemmer kriminaliteten, og om NUF- norskregistrerte utenlandske foretak. Vi summerer også opp utfordringer som relaterer seg til de ulike kriminalitetsområdene til slutt i hvert av kapitlene.

Les hele rapporten: ØKOKRIMSs trendrapport 2008 - 2009