Linje

ØKOKRIMs trusselvurdering 2011-2012

ØKOKRIM 27.06.2011

ØKOKRIMs trusselvurdering av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet 2011–2012 gir en vurdering av kriminaliteten og aktørene som utøver den. 

Målet med trusselvurderingen er å gi oversikt over hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet,vise hvilke utfordringer som er de største. ØKOKRIM ønsker også å gi et kunnskapsgrunnlag som også kan gi føringer for for prioritering av innsats og bistand. Vi ønsker naturligvis også å nå ut til andre med interesse for dette feltet.