Linje

Rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven for eiendomsmeglere

ØKOKRIM 03.11.2009

Av Førstestatsadvokat Sven Arild Damslora, Enheten for finansiell etterretning, ØKOKRIM

 

"Formålet med hvitvaskingsloven er å forebygge og bekjempe hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger. Det innebærer at eiendomsmeglere og andre rapporteringspliktige har fått et verktøy som vil bidra til å øke oppdagelsesrisikoen for hvitvaskingshandlinger og samtidig hindre at man selv blir utnyttet i hvitvaskingsprosessen".

 

Artikkelen er ment å være en praktisk gjennomgang av hvilke forhold som kan være mistenkelige, undersøkelsesplikten og evt. hva som kan være rapporteringspliktig.

Les hele artikkelen: Rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven