Linje

Uformelle verdioverføringssystemer

ØKOKRIM 25.10.2007

I de siste årene er det satt sterkere søkelys på uformelle verdioverføringssystemer (UVS) (såkalt hawalavirksomhet), og hvilken rolle disse spiller når det gjelder terrorfinansiering og hvitvasking av penger. Økokrim har utarbeidet en strategisk analyse som kartlegger UVS i Norge.  

Analysen ble utarbeidet for å få en mer strukturert oversikt og større kunnskap om hvilke utfordringer disse systemene reelt sett utgjør. Behovet for en slik analyse vokste frem som en følge av en rekke meldinger om mistenkelige transaksjoner fra rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven (MT-rapporter), samt Økokrims erfaringer fra etterforsking av denne type virksomhet.

Les hele rapporten: Uformelle verdioverføringssystemer i Norge