Linje

Hvitvasking ved transportering av kontanter – ny FATF-rapport

ØKOKRIM 12.01.2016

Forflytning av kontanter over landegrensene er blant de eldste formene for hvitvasking. Rapporten viser hvorfor kontanter fortsatt er viktige for kriminelle i en tid hvor nye kontantløse betalingsmetoder utvikles og tas bruk av stadig flere.

For kriminelle er imidlertid kontanter fortsatt et viktig betalingsmiddel i alle verdensdeler. Kontantenes manglende sporbarhet er kontantenes mest attraktive egenskap for kriminelle. Flytting av kontanter til utlandet vil således kunne bidra til å gjøre enda vanskeligere å avdekke midlenes ulovlige opprinnelse.

Rapporten gir sakseksempler på kontantsmugling over landegrenser, og angir indikatorer på kontantsmugling, noe som kan være til nytte for myndigheter som bekjemper slik kriminalitet. Det kastes også et kritisk blikk på kontrollen av kontantsmugling, og peker på politiets, tollmyndighetenes og andre myndigheters utfordringer med å oppdage og bekjempe smugling av kontanter.   

Over 60 land fra alle verdensdeler bidro med beskrivelser av metoder og teknikker som er brukt i kontantsmuglingsøyemed, og var et samarbeid mellom FATF og MENAFATF (Organisasjonen for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering i Midtøsten og Nord-Afrika).

Rapporten lastes ned her, Ytterligere lesning om kontanter og hvitvasking finnes i Europol-rapporten Why Cash Is Still King.