Linje

Terrorfinansiering i utvikling – rapport fra FATF

ØKOKRIM 11.01.2016

Rapporten gir et overblikk på hvordan finansieringen av terrorisme skjer og hvordan midlene disponeres og brukes av terrorister og terrororganisasjoner. Herunder beskrives hvordan fremmedkrigere finansieres, innsamling til terrorformål gjennom sosiale medier, bruk av nye digitale produkter og tjenester, samt utnyttelse av naturressurser til terrorfinansiering.

Rapporten er et forsøk på å dekke noe av informasjonsbehovet som er oppstått i lys av utviklingen i Syria og Irak, og det økede antallet terroraksjoner man har sett de senere årene. Den er ikke en totalstudie av terrorfinansiering, men heller et forsøk på å gi et øyeblikksbilde av de aktuelle terrorfinansieringstruslene som både stater og privat sektor er utsatt for.

Viktigheten av et sterkt samarbeid mellom offentlig og privat sektor understrekes sterkt i rapporten. Et sterkt samarbeid vil øke årvåkenheten og kunne avdekke flere fremmedkrigere og nettverkene som legger til rette for deres virksomhet.

Rapporten lastes ned her.