Linje

Utenriksdepartementet og Finanstilsynet publiserer veiledning om frysbestemmelsene

Finanstilsynet 27.06.2016

Formålet med veilederen er å gi informasjon som skal gjøre det enklere å forstå de finansielle restriksjonene i det norske regelverket som bygger på sanksjoner fra FNs sikkerhetsråd og restriktive tiltak fra EU.

Selve veilederen ligger på Utenriksdepartementets nettside: 

Ny veiledning om frysbestemmelsene

I tillegg til Utenriksdepartementet og Finanstilsynet, har Justis- og beredskapsdepartementet, Økokrim, Politiets Sikkerhetstjeneste, Finans Norge, Nordea og DnB deltatt i arbeidet med frysveilederen.