Linje

Hva skjer med opplysningene som sendes til ØKOKRIM?

Den som har rapportert vil i løpet av noen dager få en bekreftelse på at rapporten er mottatt. Opplysningene behandles som etterretningsinformasjon; de blir analysert og videreformidlet i form av etterretningsrapporter eller anmeldelser til politi- og kontrollmyndigheter i de tilfeller EFE (Enheten for finansiell etterretning) anser at grunnlaget for det er tilstede. I disse tilfellene vil den som har rapportert få en tilbakemelding på at informasjonen er benyttet. All informasjon som kommer inn genererer ikke nødvendigvis grunnlag for å videreformidle opplysningene med en gang. Opplysningene behandles da som etterretningsinformasjon. Ofte kan denne informasjonen ses i sammenheng med andre opplysninger og rapporter som mottas i ettertid. Dette kan styrke EFEs grunnlag for å føre informasjonen videre til aktuelle instanser på et senere tidspunkt. Det viser seg at det er anvendt informasjon fra MTR fra flere år tilbake i flere straffesaker, slik at all informasjon som kommer inn til EFE kan være viktig uavhengig av tidspunkt for når opplysningene ble sendt.

EFE har plikt til å slette opplysningene som ikke blir brukt innen fem år.