Linje

Interpol

ØKOKRIM 22.10.2007

INTERPOL er verdens største internasjonale politiorganisasjon, og arbeider med tilrettelegging av politisamarbeid på tvers av landegrensene. INTERPOL bistår alle organsiasjoner og myndigheter som jobber med bekjempelse av internasjonal kriminalitet, herunder også hvitvasking og terrorfinansiering. 

  

INTERPOLs arbeidsgruppe mot hvitvasking og terrorfinansiering

INTERPOL har etablert en egen arbeidsgruppe som har som oppgave å være med på å utvikle og gjennomføre INTERPOLs arbeid på kriminalitetsområdene hvitvasking og finansiering av terrorisme. 

Arbeidsgruppen arbeider tett sammen med sekretariatet i INTERPOL (INTERPOLs hovedkvarter i Lyon, Frankrike). Blant de viktigste oppgavene er:

 

  1. Bidra til økt kompetanse på fagfeltet innen politi – og påtalemyndighet, hvitvaskingsenheter (FIUer), kontrollmyndigheter, rapporteringspliktige i henhold til de respektive lands hvitvaskingsbestemmelser og næringslivet
  2. Bidra til å tilrettelegge for tverrfaglig forståelse og kommunikasjon mellom de forskjellige aktørene i arbeidet mot hvitvasking og finansiering av terrorisme
  3. Videreutvikle og sikre en god flyt av etterretningsinformasjon mellom de respektive lands politienheter

 

Mye av arbeidsgruppens fokus er å være med på å utforme innholdet i INTERPOLS årlige kongresser ”Financial Crime Congress”. Arbeidsgruppen ble etablert under den første Financial Crime Congress i Lyon i oktober 2002.

 

Mer informasjon om INTERPOLs arbeid mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet INTERPOLs hjemmeside.