Linje

Kontroll og kommunikasjonsrutiner

30.10.2007

Rapporteringspliktige skal etablere forsvarlige interne kontroll- og komunikasjonsrutiner som sikrer oppfyllelse av pliktene og bestemmelsene i henhold til loven. Loven sier videre at:

 

  • Rutinene skal være skriftlige og fastsatt på øverste nivå hos den rapporteringspliktige.
  • En utpekt person i ledelsen skal ha et særskilt ansvar for oppfølging av rutinene.
  • Det skal gjennomføres opplæringsprogrammer og oppfølging for ansatte og andre personer som utfører oppgaver til oppfyllelse av plikter etter loven.