Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF og MONEYVAL gjentar tidligere erklæringer av 25. februar 2009 og 12. desember 2008

Finanstilsynet 28.08.2009

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) gjentar 26. juni 2009 tidligere erklæring vedrørende Iran, Usbekistan, Turkmenistan, Pakistan og São Tomé og Príncipe. Som det fremgår av erklæringen anmodes finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med hensyn til transaksjoner og kundeforhold relatert til Iran, Usbekistan og Turkmenistan. Erklæringen innebærer en oppfordring til opptrapping av forebyggende tiltak i tilknytning til transaksjoner med Iran sammenlignet med FATFs erklæring 16. oktober 2008.

MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) gjentar 20. mars 2009 erklæring av 12. desember 2008 vedrørende Azerbajdan. Som det fremgår av erklæringen anmoder MONEYVAL finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med hensyn til transaksjoner og kundeforhold relatert til Azerbajdan. MONEYVAL er en organisasjon under Europarådet. Norge er medlem av Europarådet."