Finanstilsynet Økokrim
Linje

80 millioner i bot for brudd på hvitvaskingsreglementet

ØKOKRIM 02.04.2012

Den britiske banken Coutts er ilagt en rekordstor bot for manglende antihvitvaskingstiltak.

Det britiske finanstilsynets (FSA) første gjennomgang av bankens antihvitvaskingsrutiner i oktober 2010 avdekket flere områder med alvorlige mangler. På bakgrunn av dette gjorde tilsynet grundigere undersøkelser av bankens vurdering av nye høyrisikokunder fra november 2007 til desember 2010. I 73 av 103 gjennomgåtte tilfeller fant FSA mangler ved bankens risikovurderinger. FSA uttaler at ”Coutts mangler var betydelige, gjennomgående og uakseptable. De opererte langt under forventet standard, og størrelsen på boten (8,75 millioner £) er et uttrykk for hvor alvorlig vi ser på bankens svake rutiner”.

Banken befinner seg innen private banking-segmentet med mange svært rike kunder, og er blant annet kjent for å være dronning Elizabeths bankforbindelse. Det antas også at mange PEPs (politisk eksponerte personer) er kunder av banken og dette innebærer blant annet at banken skal ha ekstra kontrollrutinger for å forsikre seg om at pengene ikke stammer fra korrupsjon, underslag eller andre lovbrudd.

Mer om saken kan leses på fsa.gov.uk eller i Wall Street Journal.