Finanstilsynet Økokrim
Linje

Advokat dømt for flere grove helerier

ØKOKRIM 01.08.2012

I en ØKOKRIM-sak dømte Oslo tingrett 25. mai en tidligere advokat til fengsel i tre og et halvt år for blant annet medvirkning til grove helerier på ca 17, 5 millioner kroner og til å tåle inndragning av 113 000 kroner. 

Den tidligere advokaten er dømt for å ha lurt en sveitsisk bank for en million USD og for å ha assistert med å hvitvaske millionsummer for en klient som tidligere er dømt for bedragerier på totalt 140 millioner kroner. Hvitvaskingen ble gjort gjennom bruk av advokatens klientkonto og utenlandske bankkonti. I tillegg er han dømt for å ha underslått en betydelig sum fra en klient i en sårbar livssituasjon.

I dommen heter det blant annet at domfelte ”har hatt et fast forbrytersk forsett over flere år (…) Retten mener det er klart straffeskjerpende at (domfelte) har begått lovovertredelsene i sammenheng med sin advokatvirksomhet, og derved misbrukt den særlige tillit som er gitt og kreves av advokater i rettslivet og i økonomiske forhold”.