Finanstilsynet Økokrim
Linje

Anke forkastet i hvitvaskingssak

ØKOKRIM 31.08.2010

Borgarting lagmansrett har forkastet anken over straffeutmålingen for en 44 år gammel mann som ble dømt for hvitvasking i desember i fjor. 

Dommen på to år og fire måneder fengsel blir derfor stående. Mannen ble også fradømt retten til å drive næringsvirksomhet i fem år og til å tåle inndragning på 100 000 kroner.

Heleriene/hvitvaskingen foregikk ved at den dømte utstedte uriktige fakturaer og dermed kvitterte for mottak av til sammen 14,5 millioner kroner for arbeid som ikke ble utført. Pengene ble siden hevet i kontanter og tilbakeført til den opprinnelige betaleren. De uriktige fakturaene ble brukt som dokumentasjon for å skaffe urettmessige utbetalinger av merverdiavgift.

Den siktede kom med en uforbeholden tilståelse i saken, og ble derfor innrømmet ti måneders strafferabatt i forhold til den normale strafferammen.

Saken illustrerer hvordan selskaper og fiktiv fakturering effektivt kan brukes som hvitvaskingsverktøy. Dersom utstederfirma og mottakerfirma samarbeider om slike transaksjoner kan utbytte fra kriminalitet enkelt kamufleres som legitim omsetning.