Finanstilsynet Økokrim
Linje

Antihvitvasking og finansiell inkludering

ØKOKRIM 06.09.2011

FATF har nylig sluppet en veiledning om antihvitvasking og finansiell inkludering.

Godt regulerte finanssystemer og produkter er avgjørende for et effektivt antihvitvaskingsregime. Et for omfattende regelverk kan imidlertid gi den uønskede effekten at legitime kunder blir ekskludert fra å bruke disse tjenestene. Målet med veiledningen er å vise at tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering ikke nødvendigvis trenger å hindre tilgang til banktjenester for grupper med lave inntekter, i grisgrendte områder med svak infrastruktur eller for papirløse.


Finansiell ekskludering er primært et problem i U-land, men også i industriland finnes det mange som av ulike grunner ikke er kunder av det tradisjonelle banksystemet.

 
Rapporten er et samarbeidsprosjekt mellom FATF, Asia/Pacific Group on Money Laundering og Verdensbanken.