Finanstilsynet Økokrim
Linje

Åtte års fengsel for grov selvvask og grov utroskap

ØKOKRIM 04.03.2014

Oslo tingrett har i en ØKOKRIM-sak dømt den tidligere styrelederen i Marine Subsea AS Mårten Rød til åtte års fengsel for grov selvvasking av 75 millioner kroner og grov utroskap mot selskapet på 155 millioner kroner.

I dommen sies det blant annet: «Retten mener (domfelte) har hatt en sentral rolle i utroskapen mot Marine Subsea (…) Hvitvaskingen omfatter store beløp (…) Det foreligger ingen formildende momenter som bør få betydning ved utmålingen».

Selvvaskingen ble gjort ved at Rød sørget for overføring av ca. 75 millioner kroner til to Panama-registrerte selskaper som senere formidlet disse videre til en trust i Sveits som styrelederen selv var reell rettighetshaver over. Overføringene ble gjort ved hjelp av fiktive fakturaer, avtaler og andre dokumenter. Trustens midler ble blant annet benyttet til innkjøp av biler, båt og kunst som Rød personlig benyttet. Han gjorde også en rekke kontantuttak. Straffesaken ble for øvrig initiert etter formidling av melding om mistenkelig transaksjon (MT-rapport) fra Marine Subseas revisor.  

Foruten fengselsstraffen ble styreformannen også dømt til å tåle ca. 78 millioner i inndragning, næringsforbud på ubestemt tid og til å betale erstatning på ca. 116 millioner kroner til Marine Subsea AS’ konkursbo. Rød ble frifunnet for et korrupsjonsforhold, men anket likevel dommen på stedet, dommen er således ikke rettskraftig.