Finanstilsynet Økokrim
Linje

Åtte måneders fengsel for hvitvasking

ØKOKRIM 26.11.2012

En nigeriansk statsborger er i Oslo tingrett dømt for å ha hvitvasket 750 000 kroner.

Mannen ble påtruffet i forbindelse med en ransaking. Etter ID-kontroll ble det ble funnet flere kvitteringer for valutaveksling og pengeoverføring på ham. Videre etterforsking viste at den tiltalte hadde gjennomført overføringer til utlandet og vekslinger for ca en million kroner. Beløpet i tiltalen ble imidlertid justert ned da etterforskningen fant det tilstrekkelig sannsynliggjort at tiltalte hadde tjent ca 250.000 kr på ulike rengjøringsjobber.

Bakgrunnen for lovbruddene forklarte mannen med at han tilfeldigvis hadde kommet i prat med en annen nigeriansk mann og at de hadde utvekslet telefonnummer. Senere hadde de møttes på Oslo S hvor den tiltalte hadde fått pengene fra den andre mannen og siden vekslet norske kroner til euro. Den andre mannen sa han hadde blitt utestengt fra å gjøre transaksjoner hos Forex. Den tiltalte gjennomførte ca 20 vekslinger på vegne av den ukjente mannen. Flere av vekslingene ble gjennomført med en annen persons ID, men overvåkningsbilder fra bankene viste at det var tiltalte som gjennomførte de aktuelle vekslingene.

Omstendigheter som at tiltalte traff oppdragsgiveren tilfeldig på et marked og at han oppga at han var utelukket fra å gjennomføre vekslinger mener retten er tilstrekkelig til å utelukke at det er sannsynlig at midlene hadde lovlig opphav. Den tiltalte innrømmet da også straffeskyld etter tiltalen.

Foruten hvitvasking ble tiltalte også dømt for dokumentforfalskning. Fengselsstraffen ble satt til åtte måneder og han måtte også tåle inndragning på 16 000 kr som retten mente han hadde tjent på vekslingsoppdragene.