Finanstilsynet Økokrim
Linje

Båndlegging av midler jf. Straffeprosessloven 202 d gjeldende Abu Aluevitsj Edelbijev f. 15.6.1991

Finanstilsynet og ØKOKRIM 20.10.2014

Slutning fra Oslo tingrett 17.10.2014

"Alle formuesgoder som tilhører Abu Aluevitsj Edelbijev, født 15.06.1991, herunder nåværende nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 12. desember 2014.

Beslutningen gjelder ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Abu Eluevitsj Edelbijev, hans husstand eller noen han forsørger."