Finanstilsynet Økokrim
Linje

Båndlegging av midler jf. Straffeprosessloven 202 d gjeldende for Abdul Hakim Sanchez Hammer f. 20.10.1991

Finanstilsynet og ØKOKRIM 20.10.2014

Slutning fra Oslo tingrett 20.10.2014

"Alle formuesgoder som tilhører Abdul Hakim Sanchez Hammer, født 20.10.1991, herunder nåværende nåværende og fremtidige bankkonti i nasjonale og internasjonale finansinstitusjoner båndlegges inntil annet bestemmes av Politiets sikkerhetstjeneste eller retten, men ikke utover 15. desember 2014.

Beslutningen gjelder ikke formuesgoder som er nødvendige til underhold av Abdul Hakim Sanchez Hammer, hans husstand eller noen han forsørger."