Finanstilsynet Økokrim
Linje

Bot og inndragning for ulovlig Hawalavirksomhet

ØKOKRIM 19.12.2011

Afghansk mann straffet for brudd på finansieringsvirksomhetsloven. 

Telemark politidistrikt har ilagt mannen 30 000 kroner i bot og 16 000 i inndragning for den ulovlige pengeoverføringsvirksomheten.

Hawalavirksomheten ble gjort gjennom mannens enkeltpersonforetak, et firma han  ikke hadde søkt om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet gjennom. Fra januar til oktober mottok firmaet totalt 1 615 500 kroner som siden ble videreformidlet til et firma i Danmark. Derfra ble pengene videresendt til mottagere i Afghanistan. Virksomheten i Danmark hadde for øvrig heller ikke konsesjon til å drive slik virksomhet.

Siktede har erkjent de straffbare forholdene og vedtatt både bot og inndragning. 

ØKOKRIM ser meget alvorlig på uformell hawalavirksomhet. Pengeoverføring utenom kontroll av myndighetene vil være meget velegnet for hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger og terrorfinansiering.