Finanstilsynet Økokrim
Linje

Høring:

Finanstilsynet 02.07.2008

Den europeiske komiteen for verdipapirtilsyn (CESR) sendte 20. mai 2008 ut sitt høringsforslag. Fristen for å gi kommentarer til høringsdokumentet er 30. september 2008.

Den europeiske komiteen for verdipapirtilsyn (CESR) sendte 20. mai 2008 ut sitt høringsforslag om nivå 3-veiledning til markedsmisbruksdirektivet (2003/6/EF).
Veiledningen blir det tredje settet anbefalinger publisert av CESR i tilknytning til dette direktivet.

Forslaget omfatter følgende temaer:

  • Harmonisering av krav til innsidelister.
  • Harmonisering av kravene til rapporteringer av mistenkelige transaksjoner.

CESR har samtidig varslet at det senere i år vil sende ut et nytt dokument på høring i tilknytning til markedsmisbruksdirektivet. Denne vil omhandle stabiliseringsregime og begrepet ”innsideinformasjon”.

Fristen for å gi kommentarer til høringsdokumentet er 30. september 2008, og kommentarene bes gitt via CESRs nettside www.cesr.eu under Consultation.

Kontaktperson i Norge:
Kredittilsynet ved seksjonssjef
Geir Holen
Tlf.: 22 93 99 83
E-post:
geir.holen@kredittilsynet.no