Finanstilsynet Økokrim
Linje

Dømt for hvitvasking av 60 millioner kroner

ØKOKRIM 05.11.2014

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett 29. oktober 2014 dømt en mann til tre års fengsel for storstilt hvitvasking.

Mannen rømte til Kenya i mars 2008 og oppholdt seg der ved hjelp av et falsk litauisk pass og bestikkelser til kenyanske offentlige tjenestemenn. Han ble imidlertid pågrepet og utvist fra Kenya etter omfattende samarbeid med kenyanske myndigheter sommeren 2014.

Mannen er utpekt som hovedmann i et sakskompleks hvor tre andre personer tidligere er rettskraftig dømt for samme forhold. Den dømte og hans kompanjonger registrerte fem selskaper som tilsynelatende skulle utføre bygg- og anleggsarbeid. I retten innrømmet imidlertid den domfelte at selskapene kun ble satt opp for å utstede fiktive fakturaer, noe som muliggjorde svart betaling, merverdiavgiftbedragerier og urettmessige uttak fra ulike byggeselskaper. Pengene som kom inn på kontoene til de fem selskapene ble raskt hevet i kontanter og levert tilbake til oppdragsgiver. Domfelte fikk 20 % av fakturabeløpet i provisjon fra oppdragsgiver.

Siktede avga en uforbeholden tilståelse og ble derfor innrømmet en strafferabatt på omlag to år. Foruten hvitvasking ble mannen også dømt for brudd på merverdiavgiftsloven, bokføringsloven og for dokumentforfalskning. I tillegg til fengselsstraffen ble han fradømt retten til å være daglig leder eller drive næringsvirksomhet på livstid, samt til å tåle inndragning av fortjenesten av kriminaliteten på 3,5 millioner kroner.