Finanstilsynet Økokrim
Linje

Dømt for hvitvasking og medvirkning til grov utroskap i byggebransjen

ØKOKRIM 27.10.2010

I en ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt en mann til fengsel i to år og tre måneder
for blant annet utroskap og medvirkning til grov økonomisk utroskap med til sammen ca 38 millioner kroner i bygg- og anleggsbransjen.

Utroskapet er begått mot flere selskaper i bygg- og anleggsbransjen. Det er tatt ut store kontantbeløp fra selskapenes bakkonti, og deretter utferdiget fiktive fakturaer for å dekke opp disse beløpene. Disse selskapene stod formelt sett i den tiltaltes navn, men ble i praksis ledet av hovedmannen i saken. Medvirkningshandlingen besto i å ta ut penger fra selskapenes bankkonti og overlevere dem til hovedmannen. 6,9 millioner kroner ble vekslet fra norske kroner til US dollar, noe som er en velkjent framgangsmåte når penger hvitvaskes.

To andre personer er tidligere dømt i samme sakskompleks, en av dommene er tidligere omtalt her.

Hovedmannen har forøvrig forsvunnet og er etterlyst over hele verden gjennom Interpol.