Finanstilsynet Økokrim
Linje

Dømt til fengsel for hvitvasking av utbytte fra prostitusjon og narkotikaomsetning

ØKOKRIM 07.02.2011

En nigeriansk kvinne er av Oslo tingrett dømt til to år og åtte måneders fengsel for å ha hvitvasket ca 2,8 millioner kroner.

Mellom august 2009 og oktober 2010 foretok kvinnen pengeoverføringer til ulike personer i flere land, og hun vekslet også norske kroner til euro på vegne av nigerianske menn hun hadde kommet i kontakt med i Oslo. Mennene hadde forklart henne at de var asylsøkere og således ikke hadde de identitetspapirene som er påkrevet for å benytte slike tjenester, pengene skulle stamme fra bilomsetning. De ventet vanligvis utenfor vekslingskontorene mens den tiltalte foretok overføringene eller vekslingene, dokumenter og penger ble levert tilbake etter at transaksjonene var gjennomført. Ved flere tilfeller oppsøkte kvinnen flere vekslingskontorer samme dag, retten mener dette ikke kan ha hatt annen hensikt enn å fordekke omfanget av vekslingene.

To av mennene er p.t. varetektsfengslet og siktet for befatning med meget store kvanta heroin og kokain. 

Retten legger ved straffeutmålingen i skjerpende retning vekt på de til dels store beløpene som transaksjonene omfattet, at kvinnen ytte bistand over lang tid og at i alle fall deler av pengene stammet fra narkotikaomsetning. Hun ble derfor dømt til to år og åtte måneders fengsel, hvorav åtte måneder ble gjort betinget.