Finanstilsynet Økokrim
Linje

Dømt til fengsel for hvitvasking i omfattende dopingsak

ØKOKRIM 06.05.2013

En 56 år gammel mann er idømt seks måneders fengsel etter å ha hvitvasket utbytte for sønnen.

Hvitvaskingen skjedde ved at mannen ved to tilfeller i 2010 kjøpte bankremisser på henholdsvis 300 000 og 190 000 kroner med kontanter han hadde fått overlevert fra sin sønn. Sønnen er for øvrig siktet og i en omfattende dopingsak i Trøndelag.

Sønnen har hevdet at han fikk pengene av sin nå avdøde farfar, men dette er avvist av både faren og øvrig familie. Dommen fra Sør-Trøndelag tingrett utelukker uansett at sønnen har tilegnet seg midlene på lovlig vis ved å vise til både utskrifter fra arbeidstakerregistret og skattelister.

I retten ga faren en uforbeholden tilståelse og ble dømt for uaktsomhet heleri. Retten mener at uaktsomheten «ligger i det øvre sjikt» siden han ikke gjorde noen undersøkelser rundt beløpene selv om han hadde en dårlig følelse rundt transaksjonene. Retten viser også til at den domfelte har jobbet som advokat i bank og som overformynder i Trondheim kommune og derfor hadde forutsetninger til å forstå at det dreide seg om penger fra ulovlige kilder. Straffen ble satt til seks måneders fengsel, hvorav fem måneder er gjort betinget.