Finanstilsynet Økokrim
Linje

Dømt til fengsel for hvitvasking og heleri av 12 millioner kroner

ØKOKRIM 17.02.2012

En albansk mann og en norsk kvinne er av Nedre Romerike tingrett dømt til fengsel for heleri. 

Dommen viser at paret etablerte et malerfirma som i realiteten kun opererte som et faktureringsselskap og uttaksledd for flere andre selskaper. Kort tid etter at fakturaene var betalt ble beløpene hevet i kontanter og levert tilbake til selskapene. Som regel brukes kontantene fra slike uttaksledd til å betale svarte lønninger og annen skatteunndragelse. Slik fiktiv fakturering er for øvrig en velkjent hvitvaskingsmodus for både politi- og skattemyndigheter.  

Mannen ble dømt til tre år og to måneders fengsel og i straffen inngikk også domfellelse for ulovlig arbeid og bruk av falske dokumenter. Han ble også dømt til å tåle inndragning av ca 600 000 kroner. Kvinnen ble i tillegg til heleri også domfelt for bruk av ulovlig arbeidskraft. Av hennes straff på to år og seks måneder ble to år gjort betinget grunnet fordi hun er aleneforsørger for to barn.