Finanstilsynet Økokrim
Linje

EFEs årsrapport for 2007

ØKOKRIM 11.04.2008

Enheten for finansiell etterretning (EFE) har i dag publisert årsrapport for 2007. Rapporten inneholder blant annet statistikk over MT-rapporter og eksempler på hva MT-rapporter har resultert i.

Økokrim har også publisert sin årsrapport for 2007. Denne er tilgjengelig under publikasjoner på www.okokrim.no

EFEs årsrapporter er tilgjengelig under publikasjoner->årsrapporter.

Direkte tilgang til rapporten: EFEs årsrapport 2007 (pdf)