Finanstilsynet Økokrim
Linje

Ektepar dømt til fengsel for hvitvasking

ØKOKRIM 04.01.2011

I en ØKOKRIM-sak har Fjordane tingrett dømt en mann og en kvinne til fengsel i henholdsvis to år og 120 dager for blant annet hvitvasking.

Mannen drev med omsetning av fisk, men hadde omfattende gjeld fra tidligere virksomhet som hadde gått konkurs. Han ønsket således ikke at kreditorene skulle få fatt i midler fra hans daværende foretak. Inntektene ble derfor ført direkte fra kundene til konas konti. Totalt ble ca 4,5 millioner kroner ble ført den veien fra juni 2003 til august 2009. Reglene om selvvask trådde i kraft 30. juni 2006 og det er overføringene til konas konto etter dette som ble omfattet av tiltalen mot mannen for hvitvasking. Totalt dreide det seg om ca 1,3 millioner kroner. Retten fant det bevist at han handlet med forsett og at han bevisst skjulte utbytte fra straffbare handlinger. Foruten selvvaskingen ble han dessuten dømt for bedrageri av NAV, kreditorunndragelse og brudd på regnskapsloven.

Kvinnen, som i deler av perioden hvitvaskingen foregikk var inspektør i  Fiskeridirektoratet, ble tiltalt for å ha bistått mannen med å sikre utbytte fra straffbare handlinger. Hun lot mannen overføre de ca 4,5 millioner kroner til sine konti. Retten mener det bevist at kvinnen visste at ektemannen hadde problemer med kreditorer og likningsmyndighetene og at hun ”utvilsamt har handla aktlaust”. Foruten den betingede fengselsstraffen ble hun også idømt en bot på 10.000 kroner, men hun ble også ble frifunnet for brudd på likningsloven.

Ut fra dommens beskrivelse av faktum er EFE forøvrig av den oppfatning at vilkårene for undersøkelses- og rapporteringsplikten etter hvitvaskingsloven var oppfylt i denne saken. 


Dommen er ikke rettskraftig.