Finanstilsynet Økokrim
Linje

Enklere å bekjempe økonomisk kriminalitet

Finanstilsynet 01.02.2008

Pressemelding fra Finansdepartementet publisert 1. februar 2008:

Regjeringen foreslår en oppmyking i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktbestemmelser slik at politi og påtalemyndighet kan få utlevert taushetsbelagte opplysninger i langt flere saker enn i dag.

Ot.prp. nr. 31 (2007-2008) Om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen ble i dag lagt frem i statsråd, og her er blant annet forslaget om endringene i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetsbestemmelser omtalt.

- Regjeringen prioriterer bekjempelse av økonomisk kriminalitet høyt, og dette forslaget vil legge til rette for en mer effektiv bekjempelse av dette, sier finansminister Kristin Halvorsen.

 

Les hele pressemeldingen på Finansdepartementets nettside: