Finanstilsynet Økokrim
Linje

Enklere regler for «hawala»-virksomhet og andre pengeoverføringsvirksomheter

Finanstilsynet 05.03.2010

Pressemelding fra Finansdepartementet publisert 5. mars 2010:

Finansdepartementet har i dag lagt fram forslag til regulering av adgang til å tilby betalingstjenester. – Vi foreslår enklere regler for såkalt «hawala»-virksomhet for å bidra til at slike pengeoverføringsvirksomheter kan drives i lovlige former, sier finansminister Sigbjørn Johnsen. 

Det foreslås å regulere adgangen til å tilby betalingstjenester i Norge i tråd med EØS-regler. Forslaget innebærer i tillegg til å regulere betalingsforetak, at det fastsettes  enklere regler for, og lempeligere krav til, begrenset pengeoverføringsvirksomhet, for å legge bedre til rette for uformelle verdioverføringssystemer som «hawala»-virksomhet og lignende.

Les hele pressemeldingen på Finansdepartementets nettsted: Enklere regler for «hawala»-virksomhet og andre pengeoverføringsvirksomheter