Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF – arbeid med revisjon av standardene

Finanstilsynet 10.08.2011

FATF har arbeidet i to år med revisjon av enkelte av sine 40 anbefalinger om tiltak mot hvitvasking og 9 spesialanbefalinger om tiltak mot terrorfinansiering.

FATF har nå publisert et konsultasjonsdokument som gir en oversikt over arbeidet det siste året. Konsultasjonsdokumentet er offentlig tilgjengelig her:

The Review of the Standards – Preparation for the 4th Round of Mutual Evaluation
Second public consultation - June 2011
(pdf)

Alle interesserte bes om innspill til FATF innen 16. september.