Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-erklæring vedrørende flere land

Finanstilsynet 31.10.2008

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) vedtok 16. oktober 2008 følgende erklæring vedrørende Iran,Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, São Tomé og Príncipe, og den nordlige delen av Kypros. Som det fremgår av erklæringen anmodes finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med henhold til transaksjoner og kundeforhold relatert til Iran og Uzbekistan.

FATF statement 16 October 2008 (pdf)