Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF og MONEYVAL publiserer erklæringer vedrørende flere land

Finanstilsynet 02.04.2009

FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) publiserte 25. februar 2009 følgende erklæring vedrørende Iran, Usbekistan, Turkmenistan, Pakistan og São Tomé og Príncipe. Som det fremgår av erklæringen anmodes finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med hensyn til transaksjoner og kundeforhold relatert til Iran, Usbekistan og Turkmenistan. Erklæringen innebærer en oppfordring til opptrapping av forebyggende tiltak i tilknytning til transaksjoner med Iran sammenlignet med FATFs erklæring 16. oktober 2008. Som det fremgikk av FATFs erklæring 16. oktober 2008 har den nordlige delen av Kypros adressert de problemer med hensyn til tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering som FATF tidligere hadde påpekt. Den nordlige delen av Kypros er som følge av dette ikke omtalt i erklæringen fra FATF 25. februar 2009.

MONEYVAL (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism) publiserte 12. desember 2008 følgende erklæring vedrørende Azerbajdan. Som det fremgår av erklæringen anmoder MONEYVAL finansinstitusjonene om å være særlig oppmerksomme med hensyn til transaksjoner og kundeforhold relatert til Azerbajdan. MONEYVAL er en organisasjon under Europarådet. Norge er medlem av Europarådet."