Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-rapport om finansieringen av ISIL

ØKOKRIM 06.03.2015

Typologirapporten analyserer hvordan ISIL genererer og bruker midlene de har til rådighet. FATF mener at denne kunnskapen er avgjørende for at det internasjonale samfunnet skal kunne strupe finansieringen av terrororganisasjonen.

Rapporten er basert på informasjon hentet fra en rekke ulike kilder, og særlig Saudi-Arabia, Tyrkia og USA har bidratt sterkt i utarbeidingen av rapporten.

ISILs største inntekter stammer fra områdene de okkuperer. Tyverier av kontanter fra statseide banker i de okkuperte områdene antas å ha innbragt tilsvarende 500 millioner amerikanske dollar i 2014, men det regnes også med at ISIL har tjent betydelige summer på oljeutvinning i tiden etter at de tok kontroll over dem. Rapporten viser også til andre finansieringsmetoder ISIL er avhengig av for å gjennomføre sine terrorhandlinger.

Rapporten viser også til nye og pågående tiltak for å bekjempe finansieringen av ISIL

  • At stater aktivt identifiserer personer og organisasjoner som bør legges til på FNs Al Qaida-sanksjonsliste
  • Internasjonal utveksling av praktisk informasjon og etterretning både spontant og på forespørsel med hensikt i å forstyrre internasjonal finanskanaler som leder til ISIL
  • Stanse ISILs inntekter fra olje og petroliumsprodukter gjennom bedre identifikasjon av olje produsert i ISIL-okkuperte områder
  • Avdekke forsøk på innsamling til ISIL gjennom sosiale medier

Last ned hele rapporten her