Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-rapport om frihandelssoner og hvitvasking

ØKOKRIM 02.08.2010

Frihandelssoner er spesielle områder innen nasjonalstater som har gunstigere vilkår for handel enn øvrig i landet. Mindre strenge regler og gjennomsiktighet gjør imidlertid sonene sårbare for misbruk.

Frihandelssonene er blitt stadig mer vanlige, det finnes per i dag ca 3000 slike i 135 forskjellige land.

Gjennom rapporten ønsker FATF å gi et innblikk i hvilken rolle frihandelssoner spiller i verdensøkonomien, klarlegge hvilken trussel misbruk av dem til hvitvasking og terrorfinansiering utgjør og å vise til konkrete metoder som brukes til slike illegitime formål i frihandelssoner.

Rapporten (pdf) kan lastes ned fra FATFs hjemmesider.