Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-rapport om hvitvasking og fotball

ØKOKRIM 26.10.2009

Veksten i fotballøkonomien de siste 20 årene har gitt nye muligheter til å hvitvaske penger gjennom sporten. Rapporten beskriver hvorfor fotballsektoren kan være attraktiv for kriminelle, og gir eksempler på hvitvaskingsmetoder som er brukt i ulike land.