Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-rapport om hvitvasking og korrupsjon

ØKOKRIM 09.09.2011

Sammenhengen mellom korrupsjon og hvitvasking utforskes i rapporten.

Bakgrunnen for rapporten er erkjennelsen av at kampen mot korrupsjon og hvitvasking er to sider av samme sak. Utbyttet av korrupsjon er verdiløst dersom det ikke kan plasseres og integreres i finanssystemet uten å vekke mistanke.


Målet med publikasjonen er å avdekke svakheter innen dagens hvitvaskingsregime i forbindelse med bekjempelse av korrupsjon, samt å vise og diskutere noen av hindringene mot inndragning av utbytte fra slik kriminalitet. Lærdom fra dette vil kunne brukes i landenes og de rapporteringspliktiges kamp mot hvitvasking og terrorfinansiering.

FATF mener rapporten vil være et solid kunnskapsgrunnlag for organisasjonens videre arbeid med hvitvaskings- og korrupsjonsproblematikk. Studien skiller seg fra andre FATF-typologier fordi den baserer seg på informasjon som er offentlig tilgjengelig fra forskere og organisasjoner. Slike kilder ble brukt fordi man ønsket en sterkere overordnet forståelse av fenomenet korrupsjon, dens mekanismer og hvordan den mest effektivt motarbeides.  Av hensyn til studiens omfang fokuseres det utelukkende på hvitvaskingsmetodene i forbindelse med korrupsjon.

Rapporten kan lastes ned fra FATFs hjemmesider.