Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-rapport om pengestrømmer fra produksjon og omsetning av afghanske opiater

ØKOKRIM 15.09.2014

FATF har med rapporten ønsket å øke bevisstheten om de enorme summene som er i omløp i forbindelse med afghansk narkotikaproduksjon- og omsetning. Det antas at denne handelen omsetter for minst 70 milliarder USD i året. Det foreligger lite informasjon om «forretningsmodellen» i denne handelen, men det antas at svært lite av midlene blir beslaglagt eller inndratt.

Rapporten analyserer hvordan finanstransaksjonene i forbindelse med denne handelen gjennomføres. Den viser at narkotikaen og pengene tar forskjellige rute, at narkotikaomsetning er en av Talibans hovedinntektskilder og at penger som sluses tilbake til Afghanistan stort sett tar veien om pengeoverføringsaktører i Emiratene.

Målet med rapporten er å gi sakseksempler som kan bidra til å avdekke flere transaksjoner i forlengelse av afghansk narkotikaomsetning og å øke finansinstitusjoners bevissthet om hva som gjør dem sårbare for misbruk til slike formål. Rapporten kan lastes ned her.