Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-rapport om terrorfinansiering og hvitvasking i verdipapirmarkedet

ØKOKRIM 10.11.2009

FATF har nylig publisert en rapport om terrorfinansiering og hvitvasking gjennom verdipapirmarkedet. Rapporten gir blant annet eksempler på hvordan mellomledd, produkter, betalingsmetoder og klienter utgjør risikoer for at verdipapirsektoren kan utnyttes i slike øyemed.  

Du kan lese mer om, og laste ned rapporten på FATFs hjemmesider.