Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-rapport om trafficking og menneskesmugling

ØKOKRIM 21.09.2011

Rapporten mener slik kriminalitet er blitt så lukrativt at stadig flere kriminelle trekkes til den.

Studien beskriver disse to kriminalitetsformene og pengestrømmene som er forbundet med dem. Målet med rapporten er å gi en oversikt over problemet blant annet ved å vise trender innen menneskesmugling og trafficking, vise eksempler fra etterforskede saker samt å redegjøre for indikatorer på hvitvasking. 

Økt kunnskap om slik kriminalitet vil bidra til at denne kriminaliteten mer effektivt motarbeides både av rapporteringspliktige og politi- og påtalemyndighet. 

Rapporten kan lastes ned fra FATFs hjemmesider.