Finanstilsynet Økokrim
Linje

FATF-rapport om virtuelle valutaer, hvitvasking og terrorfinansiering

ØKOKRIM 11.09.2014

Virtuelle valutaer som Bitcoin har i løpet av relativt kort tid blitt hyppig brukte betalingsmidler over hele verden. Slike betalingsmetoder er gjerne raskere og billigere å bruke enn tradisjonelle betalingstjenester. Tjenestene og de nye forretningsmodellene bak disse valutaene vil imidlertid ofte være utfordrende for myndigheter som jobber med å bekjempe økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Som regel er de grensekryssende, har liten eller ingen verifisering av brukerne, og det er ofte uklart både hvilket ansvar tjenesteyter og tilsynsmyndigheter har for å hindre at tjenestene misbrukes til hvitvasking og terrorfinansiering.

En forutsetning for å kunne vurdere risikoen er å ha en klar oppfatning om hvordan de ulike typene virtuelle valutaer administreres og brukes. FATF har i denne sammenheng gjennomført en studie for å kartlegge grunnleggende trekk ved dem og gjøre en foreløpig vurdering av hvilken hvitvaskings- og terrorfinansieringsrisiko de utgjør. Rapporten foreslår et rammeverk med viktige definisjoner som kan være grunnlag i utforming av regler for slike valutaer. Den gir også sakseksempler på hvordan slike valutaer allerede er blitt misbrukt til hvitvasking.

Last ned rapporten (pdf) her