Finanstilsynet Økokrim
Linje

FNHs Hvitvaskingskonferanse 2009

Finanstilsynet 08.10.2009

Finansnæringens Hovedorganisasjon har i samarbeid med Økokrim og Kredittilsynet herved den glede av å invitere til en ny konferanse for hvitvaskingsansvarlige innen bank og forsikring. Seminaret avholdes torsdag 12. og fredag 13. november på Sundvolden Hotel. Påmeldingsfrist er 16. oktober 2009.  

Hensikten er som tidligere å samle hvitvaskingsansvarlige innen våre medlemsbedrifter for å skape en enhetlig forståelse av lovpålagt arbeid knyttet til hvitvasking som finansnæringen er forpliktet å følge. Vi håper også på økt forståelse for at alle parter, både næring og myndigheter, har forskjellig ansvar og tilnærming til dette arbeidet. I tillegg vil noe av synergieffekten være å forsterke og øke kontakt- og samarbeidsmulighetene blant de hvitvaskingsansvarlige og myndighetene.

Innledningen av årets konferanse vil bli holdt av skattedirektør Svein Ragnar Kristensen, Skattedirektoratet. De øvrige foredragsholderne og tema er hentet etter forslag gitt i evalueringsskjema fra foregående år. Se vedlagte program.

Seminaret starter kl. 10:00 på torsdag og avsluttes kl. 13:30 på fredag med påfølgende lunsj. Seminaravgiften er kr. 4.650,- og innbefatter overnatting fra 12. - 13. november med frokost og lunsj to dager, festmiddag med underholdning, og kostnader til foredragsvirksomhet.

Middagen vil i år som i fjor bli servert i undervisningssalen, som blir gjort om til ballsal og tilrettelagt for servering, underholdning og musikk. Det anmodes derfor om et antrekk som kan være passende til et slikt arrangement.

Det avsettes først og fremst plass til hvitvaskingsansvarlige, men i den grad det er ønskelig og ledig kapasitet på hotellet, kan forsikringsselskaper og banker melde på flere deltakere. Vi understreker at det er bindende påmelding, og påmeldingsfristen er satt til fredag 16. oktober.

Hotellet har 172 rom. Det vil si at de 172 første påmeldte får rom på Sundvolden Hotel. Med erfaring og tilbakemeldinger fra i fjor, vil deltakere ut over dette antallet bli kjørt med buss til Comfort Hotel, Hønefoss. Det vil derfor bli satt opp buss til og fra Hønefoss til aktuelle tider. De fra samme firma/etat kan, dersom ønskelig, forelegges i dobbeltrom på Sundvolden Hotel for å begrense antall personer. Du finner et eget felt for en slik reservasjon i påmeldingsskjemaet.

For påmelding følg lenken til: Registreringsskjema.
Der fyller dere ut opplysninger om ønsket overnatting, spesielle hensyn som matallergier m.v.

Har du andre spørsmål om konferansen kan de rettes til FNH ved Kari Engvin.

Dersom man ønsker ytterligere informasjon om Sundvolden Hotel, går man inn på www.sundvolden.no


Vi ønsker samtlige hjertelig velkommen.

FINANSNÆRINGENS HOVEDORGANISASJON
Svindelforebyggende seksjon

Vedlegg:
Program 2009 (pdf)